Možnosti jak HS-AUDIT provozovat

kompletní outsourcing provozu

(řešení je vhodné pro menší a střední podniky s pobočkami v různých lokalitách s vyšší propustností internetové přípojky)


data jsou uložena v zabezpečené databázi umístěné na našem serveru na internetu

přístup do zabezpečené databáze je možný odkudkoli na světě, což umožňuje auditovat počítače i z několika poboček umístěných v různých částech země které nejsou navzájem propojeny (například díky VPN)

není nutná správa žádné aplikace z Vaší strany

vaše síť, náš server

řešení je vhodné pro jakýkoliv počet počítačů a poboček


jde o stejnou variantu jako v předchozím případě s tím rozdílem, že server na kterém bude centralní datový sklad provozován bude kompletně dodán a spravován po stránce hardwarové tak softwarové naší firmou (včetně licencí OS)

podmínkou je zabezpečený přístup (VPN) z naší firmy přímo na vzdálený server např. použitím terminálového klienta"

.

vaše síť, váš server

řešení je vhodné pro jakýkoliv počet počítačů a poboček


data jsou uložena ve Vaší lokální síti

možnost auditovat počítače ve vaší síti, na pobočkách (pomoci VPN)

instalace na Váš server (parametry vyhovující danému počtu PC s operačním systémem Windows XP nebo server 2000 a vyšší) s možností volby délky provozní podpory

zasílaná data neopustí Vaši síť

.

Copyright © 2015 INGENIUM Praha. Design by TemplateGarden